Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Grzebanie w emocjonalnych grobach grozi zapaleniem duszy.

Kaja Kowalewska /chaos/Chaos i inne piętra
3805 cd7b
Niektóre chwile zapomina się przez całe życie
Mieliśmy błękitne oczy i nikt nas nie kochał
Oprócz nas samych, kurwa nikt nas nie kochał, to smutne.

Bonson
Wracam na górę i siadam blisko kaloryfera, z kubkiem gorącej herbaty. Z każdym krokiem czy łykiem czuję, jak mnie ubywa, jest mnie coraz mniej, w sposób zupełnie niegroźny, wyzuty z dramaturgii, najwolniej jak można znikam.

 Jacek Podsiadło - Być może należało mówić
Możesz zamknąć swoje oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć serca na rzeczy, których nie chcesz czuć.

Johnny Depp
7873 13a4
Reposted bykaszaxmanna kaszaxmanna
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.

Tyrmand
Noc wycisza. Noc jest magiczna. 
Nocą słowa stają się puszyste jak koty, ciche, skradają się, mruczą, kłamstwa chowają się przed nimi jak myszy, łatwiej jest powiedzieć prawdę. Nocą ludzie wydają się bliżsi, wszystko zniża się do szeptu, wszystko czuje się bardziej (…)

Soból Marek - Mojry
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.

Świetlicki
2309 b75f
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.

Hłasko
Od wódki rozum krótki, ale pomysły przednie!
To zabawne, jak umysł usiłuje doszukać się sensu w chaosie.

Dziennik - Chuck Palahniuk
2109 63c0
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.

Mark Twain
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.

Antonia Michaelis
a więc milczymy 
myśląc o sobie z daleka

E. Kosik
Reposted bynivealisty-na-zupiesweetpepperigulsummersale
1935 7566
Reposted byrozczarowanayenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl